UBEZPIECZENIA PRYWATNE  
Kalkulacja składki – OC Inspektora Ochrony Danych
 
Ubezpieczyciel
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS – nr 0000009831
NIP: 526-025-10-49, Kapitał zakładowy: 86.352.300,00 zł, Kapitał opłacony: 86.352.300,00 zł
Wnioskowane ubezpieczenie
Czy Ubezpieczony świadczy czynności IOD na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej,
niebędącej umową o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczą umową o pracę?
TAK NIE
Czy czynności IOD są wykonywane na rzecz więcej niż jednego podmiotu? TAK NIE
Czy czynności IOD są wykonywane na rzecz podmiotu świadczącego usługi online? TAK NIE
Czy czynności IOD są wykonywane na rzecz banku, ubezpieczyciela lub innych instytucji finansowych,
branży telekomunikacyjnej lub medialnej?
Abyśmy mogli przedstawić szczegóły oferty, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 882 102 221.
TAK NIE
Suma gwarancyjna:
50 000 PLN
75 000 PLN
100 000 PLN
150 000 PLN
200 000 PLN
300 000 PLN
400 000 PLN
500 000 PLN
Kod rabatowy
Jeśli posiadasz, wpisz kod rabatowy lub kod agenta:
Płatność składki
Użyj [przelicz składkę], aby zobaczyć kwotę składki / raty do zapłaty.
Aby przejść dalej wybierz sposób płatności (zaznaczając przy wybranej kwocie).
jednorazowo w ciągu 10 dni od wystawienia polisy lub złożenia wniosku
dwie równe raty (po 10 dniach i po 180 dniach)
cztery równe raty (po 10 dniach i co 90 dni)
dwanaście równych rat (po 10 dniach i co 30 dni)
Jeżeli zmieniłeś parametry kalkulacji i chcesz zobaczyć właściwą składkę – użyj funkcji PRZELICZ SKŁADKĘ.
W celu prawidłowego obliczenia składki możesz być poproszony o uzupełnienie niektórych brakujących danych.
przelicz składkę